Selecteer een pagina

Privacyverklaring HANAMI

v3.0 januari 2021

Uw privacy is voor Hanami van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Hanami allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Hanami.

Een abonnement afsluiten en reserveren

U kunt door middel van een inschrijfformulier en op onze website een abonnement afsluiten. Daarbij kunt u diensten reserveren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de inschrijving of reservering af te handelen.

Hiervoor gebruiken wij uw huisadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres, geboortedatum, naw-gegevens, eventueel lidmaatschap van een sportbond met daarbij behorend lidnummer en geslacht. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie digitaal totdat u het abonnement opzegt en 1 jaar daarna. Uw gegevens ten behoeve van de financiële administratie blijven 7 jaar gewaard (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Mijn Hanami – Toegang portaal
Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen bij Hanami. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, betalingsgegevens, factuuradres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot een jaar na het einde van de dienstverlening aan u.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze bestelling netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, geboortedatum, naw-gegevens, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie digitaal tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren we onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden.

Hiervoor gebruiken wij uw ip-adres. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie voor één jaar.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer en indien nodig naw-gegevens. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Na het afsluiten van een abonnement wordt uw e-mailadres opgeslagen in een beveiligde MailChimp database met als doel om u te voorzien van informatie, nieuws en aanbiedingen via email. Hanami heeft een bewerkersovereenkomst met Mailchimp. Voor de Privacyvoorwaarde van Mailchimp verwijzen wij naar de website mailchimp.com.

U kunt zich ook via de website abonneren op onze nieuwsbrief. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Uw Plus Kaart of Fit & Health Card
De Plus Kaart wordt gebruikt om uw aanwezigheid te registeren en geeft toegang tot de diensten en producten waar u recht op hebt. De kaart bevat geen gegevens behalve de opgeschreven naam. De kaart is gekoppeld aan uw abonnement.

Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze websites moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Andere partijen
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van HANAMI.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

  • per e-mail
  • via social media

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Op onze websites zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons geminimaliseerd en goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Donny Toebes en is bereikbaar per e-mail op fg@pvcy.nl en per telefoon op 0543-477439 voor al uw vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Hanami
Magnoliaplein 11
7121AM  Aalten

E: balie@hanami.nl
T: 0543-711910